ساخت و اجرا

معرفی

پس از مشاوره، طراحی و محاسبات بهترین سازه ممکن و اجرایی در یک پروژه عمرانی یا پروژه معماری - عمرانی نوبت به اجرا می‌رسد. ساخت‌و‌ساز به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها در رشته‌های مهندسی عمران و معماری برای آماده نمودن یک ساختمان یا تأسیسات زیربنایی اطلاق می‌شود.

شاخه‌های فعاليت:

  • اجرای ابنیه‌های مسکونی، تجاری و صنعتی
  • اجرای طرح‌های آماده‌سازی و محوطه‌سازی
  • اجرای پروژه‌های راهسازی
  • اجرای پروژه‌های زیرساختی مانند شبکه‌های انتقال و توزیع آب و جمع‌آوری فاضلاب