معماری

معرفی

تهیه طرحهای مقدماتی و اجرایی، معماری، محاسبات سازه و تاسیسات برای انواع کاربریها و فضاهای محیط انسانی منطبق با مقررات ملی ساختمان، آیین نامه ها و ضوابط شهرداریها و استانداردهای فنی و سازمانی با بهره‌گیری از امکانات و ابزارهای طراحی و معیارهای زیباییֱشناسانه، در زمره اصلی ترین خدمات قابل ارایه در این بخش خواهد بود.

ارایه این خدمات، بهره‌گیری از خلاقیت در محیطی چند تخصصه و هماهنگی با تخصصهای مختلف را طلب مینماید.

 

شاخه‌های فعاليت

• طراحی ساختمانهای اداری، مسکونی، تجاری، صنعتی، درمانی، اقامتی،فرهنگی، آموزشی و ...

• طراحی منظر و فضاهای شهری، پارک و فضای سبز

• طراحی نما و دکوراسیون داخلی

• طرحهای بازسازی و مرمت بناها و بافتها

• ارایه آنالیز و نظارت عمومی و عالیه بر فعالیتهای فوق