پروژه های ساخت واجرا

تمامی پروژه های ساخت واجرا

برای مشاهده جزئیات هر پروژه بر روی نام آن کلیک کنید.
1ساختمان های مسکونی کاشانک
مکان پروژه: کاشانک
کارفرما: بخش خصوصی
سال: 1395
2ساختمان های مسکونی رودهن
مکان پروژه: رودهن
کارفرما: بخش خصوصی
سال: 1388
3ساختمان های مسکونی بومهن
مکان پروژه: چهاردانگه
کارفرما: بخش خصوصی
سال: 1389
4شهرک انبارداری گرمدره کرج
مکان پروژه: گرمدره
کارفرما: مهندس دایی جواد
سال: 1393
مساحت: 29 هکتار
5مجموعه کارخانجات و سوله های حیدری
مکان پروژه: چهاردانگه
کارفرما: بخش خصوصی
سال: 1398