شهرسازی

1طرح اصلاح مغایرت‌های طرح تفصیلی شهر رودهن
مکان: شهر رودهن
کافرما: شهرداری رودهن
سال: 1398
2طرح اصلاح مغایرت‌های طرح تفصیلی شهر آبعلی
مکان: شهر آبعلی
کافرما: شهرداری آبعلی
سال: 1398
3طرح اصلاح مغایرت‌های طرح تفصیلی شهر کیلان
مکان: شهر کیلان
کافرما: شهرداری کیلان
سال: 1396
4طرح اصلاح مغایرت‌های طرح تفصیلی شهر آبسرد
مکان: شهر آبسرد
کافرما: شهرداری آبسرد
سال: 1396
5فاز توسعه پتروشیمی لرستان
مکان: استان لرستان
کارفرما: پتروشیمی لرستان
سال: 1397
6طرح ساماندهی محور آیت الله سعیدی
مکان: شهر چهاردانگه
کافرما: شهرداری چهاردانگه
سال: 1397
7طرح اطلس تقسیمات فضایی شهری
مکان: شهرهای آبعلی و رودهن
کافرما: شهرداری‌های آبعلی و رودهن
سال:1397
8طرح‌های آماده‌سازی تعاونی مسکن دانشگاه آزاد رودهن
مکان: رودهن
کارفرما: تعاونی مسکن دانشگاه آزاد رودهن
سال: 1395
9شهرک باغ مسکونی مهرآباد
مکان: رودهن
کارفرما: دکتر فرج‌اله مهدوی
سال: 1389
10شهرک انبارداری کرج
مکان: کرج
کارفرما: مهندس منوچهر دائی‌جواد
سال: 1394
11طرح هادی روستایی 25 روستا
مکان: استان‌های لرستان و سیستان بلوچستان
کارفرما: بنیاد مسکن استان‌های لرستان و سیستان بلوچستان
سال: 1388-1389
12طرح استقرار سیستم پایگاه داده‌های جغرافیایی
مکان: شهر رودهن
کارفرما:شهرداری رودهن
سال: 1397
13امکانسنجی دادگستری استان لرستان
مکان: استان لرستان
کارفرما: دادگستری استان لرستان
سال: 1390
14شهرک صنعتی نورآباد
مکان: استان لرستان
کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی استان لرستان
سال: 1398

شهرسازی (همکاری)

1طرح تفصیلی شهرهای رودهن، آبعلی، بومهن، باغستان و منطقه 5 تهران
همکاری با: شرکت مهندسین مشاور شارمند
سال: 1389-1393
2طرح جامع پردیس دانشگاه علوم پزشکی همدان
همکاری با: مهندسین مشاور شارمند - مهندسین مشاور مهراز آداک پارس
سال: 1388
3طرح آماده‌سازی اراضی مارلیک 2، 125 هکتاری بندرعباس، تعاونی فرهنگیان رودهن، تعاونی مسکن شرکت نفت درود و ازنا
- آماده‌سازی اراضی مارلیک 2:
    همکاری با: شرکت مهندسین مشاور شارمند
    سال: 1392
- 125 هکتاری بندرعباس
    همکاری با: شرکت مهندسین مشاور شارمند
    سال: 1388
- تعاونی فرهنگیان رودهن
    همکاری با: مهندسین مشاور شارمند
    سال: 1395
- تعاونی مسکن شرکت نفت درود و ازنا
    همکاری با: مهندسین مهراز آداک پارس
    سال: 1388
4طرح جامع شهرک پوشاک
همکاری با مهندسین مشاور پارتانا
سال: 1396
5طرح ساماندهی حوزه نفوذ ایستگاه‌های خط 2 مترو شیراز
همکاری با: مهندسین مشاور سات
سال: 1388
6طرح ساماندهی بافت مرکزی شهر خرم‌آباد
همکاری با: مهندسین مشاور فرنهاد
سال: 1388
7طرح و نظارت ساماندهی دره فرحزاد
همکاری با: مهندسین مشاور شارمند
سال: 1392
8ارزیابی اثرات اجتماعی و زیست‌محیطی طرح جامع آب‌رسانی غدیر
همکاری با: مهندسین مشاور تهران بوستون
سال: 1388
9امکان‌سنجی و مکان‌یابی توسعه فضاهای زیرسطحی شهر تهران
همکاری با: مهندسین مشاور فجر توسعه
سال: 1388
10طرح جامع ناحیه دماوند فیروزکوه، ناحیه زنجان و شهر دماوند
همکاری با: مهندسین مشاور شارمند

- ناحیه دماوند و فیروزکوه
    سال: 1388
- ناحیه زنجان
    سال: 1388
- ناحیه شهر دماوند
    سال: 1391
11برگزاری مسابقه طراحی شهری توسعه جدید شهر محمدیه
همکاری با: مهندسین مشاور شارمند
سال: 1388
12مکان‌یابی مجتمع بین‌راهی، کمپینگ و هتل استان کرمانشاه
همکاری با: مهندسین مشاور شارمند
سال: 1388
13مکان‌یابی و طراحی دهکده گردشگری شهر بندرعباس
همکاری با: مهندسین مشاور شارمند
سال: 1389
14طرح مجتمع‌های کارگاهی تلاشگران قم، بیدستان قزوین و مواد غذایی بندرعباس
همکاری با: مهندسین مشاور شارمند
سال: 1388
15امکان‌سنجی اتاق بازرگانی ایران و مجتمع خدماتی تعاونی مسکن عمران ظفرکار و ...
همکاری با: مهندسین مشاور سات
سال: 1392