پروژه های مدیریت طرح

تمامی پروژه های مدیریت طرح

برای مشاهده جزئیات هر پروژه بر روی نام آن کلیک کنید.
1پروژه مسکونی کوی مهر
مکان پروژه: کرج - مهرشهر
کارفرما: بخش خصوصی
سال: 1398
2پروژه مسکونی دربند
مکان پروژه: تهران - دربند
کارفرما: بخش خصوصی
سال: 1398
3شهرک انبارداری چهاردانگه
مکان: چهاردانگه
کارفرما: بخش خصوصی
سال: 1398
4شهرک انبارداری گرمدره کرج
مکان پروژه: گرمدره
کارفرما: مهندس دایی جواد
سال: 1393
مساحت: 29 هکتار
5گلخانه های هیدروپونیک و هیدروپونیک
مکان: چهاردانگه
کارفرما: بخش خصوصی
سال: 1398