پروژه های مدیریت طرح

تمامی پروژه های مدیریت طرح

برای مشاهده جزئیات هر پروژه بر روی نام آن کلیک کنید.
1شهرک انبارداری چهاردانگه
مکان: چهاردانگه
کارفرما: بخش خصوصی
سال: 1398
2شهرک انبارداری گرمدره کرج
مکان پروژه: گرمدره
کارفرما: مهندس دایی جواد
سال: 1393
مساحت: 29 هکتار
3گلخانه های هیدروپونیک و هیدروپونیک
مکان: چهاردانگه
کارفرما: بخش خصوصی
سال: 1398