پروژه های مطالعات امکان سنجی

تمامی پروژه های امکان سنجی

برای مشاهده جزئیات هر پروژه بر روی نام آن کلیک کنید.
1امکانسنجی دادگستری استان لرستان
مکان پروژه: خرم آباد
کارفرما: دادگستری کل استان لرستان
سال: 1390
2امکان سنجی مجتمع خدماتی تعاونی مسکن عمران ظفرکار
مکان پروژه: منطقه 22
کارفرما: تعاونی مسکن عمران ظفرکار
سال: 1392
همکار با مشاور مهرازان
3شهرک انبارداری چهاردانگه
مکان: چهاردانگه
کارفرما: بخش خصوصی
سال: 1398
4شهرک انبارداری گرمدره کرج
مکان پروژه: گرمدره
کارفرما: مهندس دایی جواد
سال: 1393
مساحت: 29 هکتار
5گلخانه های هیدروپونیک و هیدروپونیک
مکان: چهاردانگه
کارفرما: بخش خصوصی
سال: 1398
6مجموعه تجاری بلوار عدل
کارفرما: بخش خصوصی
سال: 1388
7مجتمع خدماتی ایران زمین
مکان: بندرعباس
کارفرما: بخش خصوصی
سال: 1389
8مجتمع خدماتی چهاردیواری منطقه 5 تهران
مکان: تهران
کارفرما: بخش خصوصی
سال: 1390
9مجتمع خدماتی مسکونی ساحل
کارفرما: بخش خصوصی
سال: 1390
10مجموعه کارخانجات و سوله های حیدری
مکان پروژه: چهاردانگه
کارفرما: بخش خصوصی
سال: 1398