پروژه های معماری (آتلیه اِرو)تمامی پروژه های معماری

برای مشاهده جزئیات هر پروژه بر روی نام آن کلیک کنید.
1بازار روز چهاردانگه
مکان: تهران - چهاردانگه
کارفرما: شهرداری چهاردانگه
سال: 1397
2آرامستان چهاردانگه
مکان: تهران - چهاردانگه
کارفرما: شهرداری چهاردانگه
سال: 1398
3مجموعه ورزشی امام علی چهاردانگه
مکان: تهران - چهاردانگه
کارفرما: شهرداری چهاردانگه
سال: 1398
4شهرک مسکونی شهید عسگری دماوند
مکان: دماوند
کارفرما: تعاونیی مسکن شهید عسگری دادگاه انقلاب
سال: 1397
5طراحی موزه خرمشهر
آتلیه اِرو: سینا احسانی

مسابقه: طرح منتخب
کارفرما: سازمان کشتیرانی
آدرس: خرمشهر
مساحت: 7000 مترمربع
سال طراحی: 1390
6هتل الروضتین
آتلیه اِرو: سینا احسانی، امیر اکبرزاد

مسابقه: برنده، مقام دوم
کارفرما: شرکت بنیان قدیر
آدرس: عراق، کربلا
مساحت: 30000 مترمربع
سال طراحی: 1394
7مجموعه مسکونی پالما رزیدنس
آتلیه اِرو: سینا احسانی

کارفرما: دکتر سیدیان
آدرس: اهواز، امانیه
مساحت: 6300 مترمربع
سال طراحی: 1391
8بازسازی هتـل نـهاجـا
آتلیه اِرو: سینا احسانی، امیر اکبرزاد

کارفرما: نیروی هوایی ارتش
آدرس: تهران، خیابان پیروزی
مساحت: 6500 مترمربع
سال طراحی: 1392
9برج باغ هروی
آتلیه اِرو: سینا احسانی، امیر اکبرزاد

کارفرما: آقای بشیری
آدرس: تهران، هروی
مساحت: 2100 مترمربع
سال طراحی: 1390
10مجتمع مسکونی امانیه اهواز
مجتمع مسکونی امانیه اهواز آتلیه اِرو: سینا احسانی

کارفرما: دکتر امامی مقدم
آدرس: اهواز، امانیه
مساحت: 7100 مترمربع
سال طراحی: 1394
11رستوران قصر فیروزه
آتلیه اِرو: سینا احسانی، امیر اکبرزاد

کارفرما: اداره مهندسی نیروی هوایی
آدرس: اتوبان بسیج، شهرک شهید شجاعی
مساحت: 1200 مترمربع
سال طراحی: 1390
12رستوران باغ بهشت
آتلیه اِرو: سینا احسانی، امیر اکبرزاد

کارفرما: اداره مهندسی نیروی هوایی
آدرس: تهران، خیابان نیروی هوایی
مساحت: 650 مترمربع سال
طراحی: 1394
13فروشگاه خانه درسا - تهران
آتلیه اِرو: سینا احسانی،علی عبدالباقی امیر اکبرزاد

کارفرما:آقای فاطمی، آقای نورمحمدی
آدرس: تهران، خیابان شریعتی
مساحت: 1700 مترمربع
سال طراحی: 1394
14طراحی فروشگاه خانه درسای اصفهان
کارفرما: آقای فاطمی، آقای نورمحمدی

آدرس: اصفهان، سیتی سنتر
مساحت: 1250 مترمربع
سال طراحی: 1394
15فروشگاه خانه درسا - مشهد
آتلیه اِرو: سینا احسانی،علی عبدالباقی، امیر اکبرزاد

کارفرما:آقای فاطمی، آقای نورمحمدی
آدرس: مشهد، خیابان سجاد
مساحت: 1800 مترمربع
سال طراحی: 1395
16ویلای باغ پرتقال
آتلیه اِرو: سینا احسانی، امیر اکبرزاد

کارفرما:آقای محمدی
آدرس: مازندران، عباس آباد
مساحت: 350 مترمربع
سال طراحی: 1393
17پارک پـرنـده سـفید
آتلیه اِرو: سینا احسانی، امیر اکبرزاد

کارفرما: اداره مهندسی نیروی هوایی
آدرس: تهران، خیابان نیروی هوایی
مساحت: 13500 مترمربع
سال طراحی: 1394
18آپارتمان مسکونی احتشامیه
آتلیه اِرو: سینا احسانی، علی عبدالباقی، امیر اکبرزاد

کارفرما: آقای شیرزاد، آقای نورمحمدی
آدرس: تهران، احتشامیه
مساحت: 1850 مترمربع
سال طراحی: 1392